Generalforsamling

På generalforsamlingen i Kinaforeningen 30. november 2008 ble tre av de sittende styremedlemmene valgt til det nye styret. Styreleder Aasne Vigran gikk ut av styret. I januar 2009 ble styret supplert med ett medlem til; Vigdis Bue. Informasjonsansvarlig Gisle Aschim trakk seg i mai 2009 og pr. i dag består styret av styreleder Guro Jansdotter Skåre, økonomi- og nettsideansvarlig Ragnhild Nerjord Bratlien og styremedlem Vigdis Bue.