Barn og Ungdom

Her kommer relatert informasjon og linker om å være barn og de valg, muligheter og utfordringer det er.

CPN Junior Klubb

CPN Junior Club er en Brønnøysund registrert frivillig organisasjon for barna og ungdom opptil 18 år. Mål av klubben er å gi barna med ikke etnisk norsk bakgrunn et møteplass for sosial og faglig aktiviteter.

Vi skal benytte CPN’s mange høyutdannete norsk-kinesere og hjelpe barn og unge til å bli bedre integrert i det norske samfunn. Vi skal motivere barna til å lære og prestere bedre i skolen, og bli mer interessert i kunnskap og utdanning.

Besøk CPN Juniorklubb egne nettsider her: www.juniorclub.no