Linker

Adopsjon fra A til Å
Fra Adopsjonsforums nettsider

Adopsjon i media
Fra Adopsjonsforums nettsider

A bright moon
Helping families make China connections.

AC International børnehjelp
Danmarks største adopsjonsformidler (tidligere navn Adoptionscenter), med hovedkvarter i Aarhus.

Adoptionscentrum
Sveriges og Europas største adopsjonsformidler, med hovedkvarter i Stockholm.
Adopsjonsforum
Adopsjonsforum har formidlet adopsjon fra utlandet i over 30 år. Siden 1986 har vi vært Norges største formidler av adopsjon fra andre land, og vi er også blant de 10 største i verden.
Adoptera nu
Svensk nettsted om adopsjon.

Adoption og samfund
De danske adopsjonsformidlerne er stiftelser, ikke medlemsforeninger. Dette er den danske interesseforeningen for adoptivforeldre og adopterte.

Altrusa
Amerikansk organisasjon som yter bistand til Kinesiske barnehjem

Barne- og likestillingsdepartementet
Departementet med det overordnede ansvar for familiespørsmål, bl.a. adopsjon.

Barnen Framför Allt
Svensk adopsjonsformidler med kontor i Kungsbacka utenfor Göteborg.

Barnens Vänner
Svensk adopsjonsformidler med kontor i Öjebyn i Nord–Sverige.

Bolivia-klubben
Landsklubb for familier med barn fra Bolivia.

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir/Bufetat) er det statlige fagorganet (sentralmyndigheten) på adopsjonsfeltet. Direktoratet fører bl.a. tilsyn med adopsjonsforeningene. Under Bufdir ligger Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) med regionkontorer i Alta, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Oslo. Det er disse regionkontorene som utsteder forhåndssamtykker for adopsjon, med Bufdir som klageinstans.

Colombia-klubben
Landsklubb for familier med barn fra Colombia.

DanAdopt
Dansk adopsjonsformidler med kontor i Birkerød utenfor København.

Den Kinesiske ambassaden i Norge

Den Norske ambassaden i Beijing

Doktoronline.no
Debattforum om ulike tema, deriblant om adopsjon

Ecuador-klubben
Landsklubb for familier med barn fra Ecuador.

Enestående adoptanters forening (EAF)
Interesseforening for enslige adoptanter.

Etiopia-klubben
Landsklubb for familier med barn fra Etiopia.

EurAdopt
Samarbeidsorganisasjon for 29 adopsjonsformidlende organisasjoner i 12 vest–europeiske land, som Adopsjonsforum var med å starte i 1993.

Facebook 
Kinaforeningen i Norge på Facebook

Familieföreningen för Internationell Adoption (FFIA)
Sveriges nest største adopsjonsformidler med kontor i Göteborg.

FAQ – om adopsjon
Ofte stilte spørsmål

Filippinene-klubben
Landsklubb for familier med barn fra Filippinene.

Finding Ads
Søk og finn annonse om ditt adoptiv barn

Icelandic Adoption Society
Islands adopsjonsformidler.

InorAdopt

Den nyeste av de tre norske adopsjonsforeningene med kontor i Kristiansand. Har formidlet adopsjon siden 1990.

Interpedia
Finsk adopsjonsfomidler som har flyttet sitt kontor fra Vasa til Helsingfors.

Juniorklubb for Kinesisk barn og ungdom 
CPN NorgeKina.no
Et Norsk nettsted om KinaKinaforeningen i NorgeKinaforeningen i Danmark
Søster-organisasjon
PingxiangSWIJiangx
We use this list to share information about the orphanage, the city of Pingxiang, and our children. Examples: help mailing packages to the orphanage, information for prospective Pingxiang parents, sharing information in letters received from the orphanage, sharing information about our children’s emotional adjustment and physical health, sharing photographs of our children and the orphanage, planning a visit to the orphanage, sharing information about sponsorship and foster care and programs at Pingxiang, and possibly even a place for our older Pingxiang children to communicate with each other.
Nordic Adoption Council (NAC)
Nordic Adoption Council (NAC) is an umbrella association of 15 Nordic adoption organisations. For further information see “statutes” and “members”.Om Kina
Informasjon hentet fra Verdens BarnOur Chinese Daughters Foundation
OCDH – Amerikansk organisasjon
Redd Barna Finland
Redd Barna i Finland har som eneste medlem av Redd Barna alliansen en avdeling for adopsjonsformidling.Reiser til Kina
MittKina – Norges ledende turoperatør for reiser til KinaSnart gravid – Adopsjon
Et nettsted som blant annet har et diskusjonsforum om adopsjon.SOL Debatt
Et debattforum om adopsjon på det norske nettstedet SOL.

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Her kan man finne fyldig statistikk om adopsjon (tallene kan variere fra adopsjonsforeningenes tall, fordi sistnevnte bruker ankomstdato, mens SSB bruker sin egen registreringsdato).

Verdens Barn
Verdens Barn ble startet i 1978, da virksomheten rundt internasjonal adopsjon og hjelpearbeid ble skilt ut fra Den Norske Koreaforening. Har kontor i Oslo.

Ønskebarn – Diskusjonsforum om adopsjon
Har overtatt Doktor Onlines rolle som det mest aktive debattforum om adopsjon.

Ønskebarn (tidligere Foreningen for ufrivillig barnløse – FUB)
Interesseorganisasjon for og med mennesker som strever med å få barn.