Feiring av kinesisk nyttår 2017 – Gjennomført vellykket!

Da har vi nok en gang opplevet et flott arrangement med feiring av kinesisk nyttår! Det er mange som bidrar til at dette blir et godt arrangement – også i år hadde vi et godt bidrag fra den kinesisk skolen(http://www.kinesiskskole.no/origine/) med både barn og voksne som dansere, vi hadde Oslo WuShu Team (http://www.wushunorway.com/#home) og vi […]

Utsendelser av invitasjon nyttår 2017!

Vi har nå sendt ut til alle vi har registrert betaling av medlemsavgift fra. Hvis du ikke har på epost nå fra post@kinaforeningen.org, ber vi om at du sender en epost til den adressen om at du vil fortsette som medlem og eventuelt oppgi betalingsinformasjon. Så sender vi ut ny pulje om et par dager […]

Medlemskap i foreningen

I store deler av året 2016 har det pågått et stort arbeid med å gå igjennom hele medlemsregisteret for foreningen. Vi har fått programmert en helt ny database, og har kontaktet mange som var oppført som medlemmer. Vi ønsket å være sikre på at status for medlemskapet var riktig – enten det er «medlem» eller […]

Kinesisk nyttårsfeiring 2017!

Vi har nå sendt ut pulje to med invitasjoner til medlemmer som har betalt medlemsavgiften for 2016. Vi ser fram til ny feiring av inngangen til hanens år. I invitasjonen framgår all praktisk informasjon.

Epostadresse for foreningen operativ!

Nå har vi satt opp en epostserver som gir foreningen en egen epostadresse: post@kinaforeningen.org. Det er bare å sende meldinger og ønsker, så vil vi følge opp. Hjemmesiden til foreningen er denne: www.kinaforeningen.org.  

Somewhere between

About 80,000 girls have been adopted from China into American families in the past quarter-century. As these girls come of age, they wrestle with all kinds of questions about who they are and where they come from. A new documentary called “Somewhere Between” captures the emotional journeys of four of these girls. The World’s Jeb […]

Generalforsamling

På generalforsamlingen i Kinaforeningen 30. november 2008 ble tre av de sittende styremedlemmene valgt til det nye styret. Styreleder Aasne Vigran gikk ut av styret. I januar 2009 ble styret supplert med ett medlem til; Vigdis Bue. Informasjonsansvarlig Gisle Aschim trakk seg i mai 2009 og pr. i dag består styret av styreleder Guro Jansdotter […]